Dòng thông tin RSS

Tag Archives: #WList

[Wish to the star] 13/9 – 21/9

Posted on

Written Fanfic

✦ {Drabble} Quyển sổ bí mật | Chen-all / Project sinh nhật ChenChen, phải buộc bản thân chăm chỉ hơn nữa

✦ {Drabble} KaiTae tung tăng trong gió / Vẫn chưa nghĩ ra gì ngoài cái mâu mần và dòng chữ đó =”))

Translated Fanfic

✦ Tension | KaiTae / Cái này ngâm cũng lâu lắm rồi nè, vẫn còn đang rất quằn quại với nó

✦ When Words Aren’t Enough | SuDO / chưa xin per, bạn au chưa hoàn, nhưng nội dung có vẻ hấp, đặt gạch trước

FMV

✦ Fool | SuDO 

✦ Hẹn ước hạnh phúc nay còn đâu? | Kray

✦ Bên phải | KaiTae

Another

✦ Kiểm tra cuối khóa ở Sakura

H/N: Ghi ra để nhắc nhở mình không được buông xuôi dù chỉ là bất cứ điều gì. Hina cố lên~

Hina

02:00AM – 13.9.2012

%d bloggers like this: