Dòng thông tin RSS

Category Archives: Momment

[H.A Style] KaiTae [2] SMTown Jakarta

Posted on

Design by Hyuuga Ayumi

#kaitae’s moment at SMT Jarkata 120922

(more…)

KaiTae moment: Tung tăng ngoài gió~

Posted on

Nếu gió có thể thổi đến cho nhau những yêu thương

Thì tôi nguyện làm gió, để thổi đến họ chút dịu dàng sưởi ấm con tim

Hai cậu làm tim tôi ngổn ngang quá đấy…

Nương theo gió chứ?

%d bloggers like this: